Ekologiskt

Ekologiskt

När vi talar om ekologiskt producerat kött menar vi kött från djur som fått leva ett så naturligt liv som möjligt. Med det menar vi att de under sitt liv betar på obesprutade och icke konstgödslade marker, inte behandlas med läkemedel i förebyggande syfte och utfodras med ekologiskt producerat foder. Dessutom ges en foderstat som ligger så nära deras naturliga födointag som möjligt.

Djurens välbefinnande under stallperioden tillgodoses genom väl ströade lösdrifter med gott om utrymme, avskildhet under födelsen av smågrisar, kalvar och lamm, och frisk luft genom tillgång till rastgårdar i det fria.

När livet avslutas vill vi att det ska ske så skonsamt som möjligt i närheten av gården, så att långa transporter och stress undviks.

För att säkerställa förtroendet för vår uppfödning är hela produktionen ekologiskt certifierad.

För oss känns det självklart att det är så här köttproduktion ska bedrivas, både för djurens skull men även för er som konsumenter.