Om Skebo

Om Skebo

Vi på Skebo sålde bara kött från djur som vuxit upp på ekologiska gårdar i vår närhet. Dels vår egen gård, Järinge, men även andra ekologiska gårdar som vi har en tät kontakt med. Denna täta kontakt är en viktig del i att kunna leverera bästa tänkbara produkt till dig som kund!Småskaliga slakterier som Skebo är framtiden då djurens väl går hand i hand med bättre och godare kött!