Leverantörer

Leverantörer

Vår egen gård Järinge var slakteriets största leverantör. Därifrån fick vi lamm, kalv, nöt och dovhjort.

Åsbergby gård ligger 52 km väster om Skebobruk och drivs av Olle Linder. Olle levererade KRAV-grisar till oss på Skebo Kött.

Lars Eriksson från Löhammar och Sune Strömberg från Häverö Prästgård levererade kalv och nöt till oss.